Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XVI/85/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów na lata 2016 - 2022


Uchwała Nr XVI/86/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok


Uchwała Nr XVI/87/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kurabka


Uchwała Nr XVI/88/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XVI/89/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów


Uchwała Nr XVI/90/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Bolimów jest organem prowadzącym


Uchwała Nr XVI/91/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/22/2015 Rady Gminy Bolimów z dnia 10 marca 2015 r. w spawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola, dla którego Gmina Bolimów jest organem prowadzącym zmienionej Uchwałą Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Bolimów z dnia 6 maja 2015 r.

 

Liczba odwiedzin : 420
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2016-02-03 15:02:41
Czas publikacji: 2016-12-09 10:06:14
Data przeniesienia do archiwum : Brak