Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 

 

 

Czarnota Andrzej - Sekretarz Gminy

Pilaszek Krystyna - Skarbnik Gminy

Grebelska Wioletta - Kierownik Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Skrzos Barbara - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Werle Janina - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

Śmigiera - Milewska Irena - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie

 

 

Liczba odwiedzin : 515
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-05-07 11:59:28
Czas publikacji: 2016-12-08 11:59:49
Data przeniesienia do archiwum : Brak