Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr V/14/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich


Uchwała Nr V/15/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów na lata 2015 - 2019


 Uchwała Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok


Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok


Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolimów


 Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysów


 Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolimów, zmienionej uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Bolimów z dnia 12 grudnia 2014 roku

 

Liczba odwiedzin : 548
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-02-03 10:38:21
Czas publikacji: 2016-12-09 09:38:29
Data przeniesienia do archiwum : Brak