Sołectwo Humin - Dobra Ziemskie II 

 

 

Sołtys - Krystyna Zapała


Członkowie Rady Sołeckiej:
1. Teresa Wieczorek
2. Mieczysław Ziąbki

 

Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Śmigiera Dorota
Czas wytworzenia: 2015-02-19 13:06:33
Czas publikacji: 2019-05-22 10:01:17
Data przeniesienia do archiwum : Brak