Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr III/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr III/3/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów


Uchwała Nr III/4/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów


Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok


Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok


Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok


Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Bolimów


Uchwała Nr III/12/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 475
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2014-12-17 12:27:59
Czas publikacji: 2016-12-09 09:37:25
Data przeniesienia do archiwum : Brak