Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XLIV/236/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2013 rok


Uchwała Nr XLIV/237/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013


Uchwała Nr XLIV/238/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2013


Uchwała Nr XLIV/239/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok


Uchwała Nr XLIV/240/2014 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kęszyce Wieś, gmina Bolimów


Uchwała Nr XLIV/241/2014 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy


Uchwała Nr XLIV/242/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 483
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2014-07-25 10:16:52
Czas publikacji: 2016-12-09 09:30:18
Data przeniesienia do archiwum : Brak