Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 

 

 

Hubert Jan - Zastępca Wójta Gminy

Czarnota Andrzej - Sekretarz Gminy

Pilaszek Krystyna - Skarbnik Gminy

Grebelska Wioletta - Kierownik Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Skrzos Barbara - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Werle Janina - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

Śmigiera Milewska Irena - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie

 

Liczba odwiedzin : 669
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2014-06-24 13:03:34
Czas publikacji: 2016-12-08 11:59:26
Data przeniesienia do archiwum : Brak