Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XLVIII/256/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok


Uchwała Nr XLVIII/257/2014 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015


Uchwała Nr XLVIII/258/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Ziąbki


Uchwała Nr XLVIII/259/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łasieczniki


Uchwała Nr XLVIII/260/2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego gminy Bolimów poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)


Uchwała Nr XLVIII/261/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bolimów


Uchwała Nr XLVIII/262/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Przedszkola w Bolimowie

 

 

Liczba odwiedzin : 544
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2014-10-31 09:32:01
Czas publikacji: 2016-12-09 09:33:09
Data przeniesienia do archiwum : Brak