Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XLII/229/2014 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej Sokołów – Ziąbki do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr XLII/230/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania lokalowym zasobem gminy na lata 2014 – 2018


Uchwała Nr XLII/231/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bolimów, stanowiącej własność Gminy Bolimów


Uchwała Nr XLII/232/2014 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 

 

Liczba odwiedzin : 517
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2014-05-20 13:40:40
Czas publikacji: 2016-12-09 09:29:10
Data przeniesienia do archiwum : Brak