2013 

 

 

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXVIII/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku


Protokół z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXIX/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku


Protokół z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXX/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXI/2013 z dnia 27 marca 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXII/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXIII/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXIV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXV/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXVI/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXVII/2013 z dnia 26 września 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXVIII/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku


Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

Liczba odwiedzin : 784
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-04-05 10:57:15
Czas publikacji: 2016-12-09 10:50:41
Data przeniesienia do archiwum : Brak