2012 

 

 

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XVII/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XVIII/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XIX/2012 z dnia 23 marca 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XX/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXI/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXII/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXIII/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXIV/2012 z dnia 26 września 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXV/2012 z dnia 26 października 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXVI/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Liczba odwiedzin : 616
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2012-10-09 10:28:52
Czas publikacji: 2016-12-09 10:47:09
Data przeniesienia do archiwum : Brak