Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XLVI/244/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok


Uchwała Nr XLVI/245/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów na lata 2014 - 2019


Uchwała Nr XLVI/246/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Joachimów - Mogiły


Uchwała Nr XLVI/247/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki


Uchwała Nr XLVI/248/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ziemiary


Uchwała Nr XLVI/249/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Bolimowska Wieś


Uchwała Nr XLVI/250/2014 w sprawie wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki


Uchwała Nr XLVI/251/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania


Uchwała Nr XLVI/252/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązującej na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XLVI/253/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolimów na lata 2014 - 2022

 

Liczba odwiedzin : 515
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2014-09-18 12:59:18
Czas publikacji: 2016-12-09 09:31:13
Data przeniesienia do archiwum : Brak