Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XL/208/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów na lata 2014-2019


 Uchwała Nr XL/209/2014 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok


 Uchwała Nr XL/210/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – uchwała zakwestionowana przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi


 

Uchwała Nr XL/211/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 544
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2014-04-01 14:35:41
Czas publikacji: 2016-12-09 09:26:52
Data przeniesienia do archiwum : Brak