Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XXXIX/204/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


 Uchwała Nr XXXIX/205/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok


 Uchwała Nr XXXIX/206/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok


 Uchwała Nr XXXIX/207/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Joachimów-Mogiły, stanowiącej własność Gminy Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 526
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2014-04-01 14:16:52
Czas publikacji: 2016-12-09 09:26:07
Data przeniesienia do archiwum : Brak