Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XXXVIII/197/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok


 Uchwała Nr XXXVIII/198/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014


 Uchwała Nr XXXVIII/199/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej


 Uchwała Nr XXXVIII/200/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki, stanowiącej własność Gminy Bolimów


 Uchwała Nr XXXVIII/201/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Joachimów-Mogiły, stanowiącej własność Gminy Bolimów


 Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej


 Uchwała Nr XXXVIII/203/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 

 

Liczba odwiedzin : 542
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2014-04-01 14:14:48
Czas publikacji: 2016-12-09 09:25:26
Data przeniesienia do archiwum : Brak