Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XXXVI/193/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok


 Uchwała Nr XXXVI/194/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 537
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-10-07 10:49:53
Czas publikacji: 2016-12-09 09:23:55
Data przeniesienia do archiwum : Brak