Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XXXVII/195/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok


Uchwała Nr XXXVII/196/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów w partnerstwie z Powiatem Skierniewickim do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2700E Bolimów, ul. Sokołowska”

 

 

Liczba odwiedzin : 570
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-10-07 10:50:28
Czas publikacji: 2016-12-09 09:24:33
Data przeniesienia do archiwum : Brak