Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XXXV/188/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok


 Uchwała Nr XXXV/189/2013 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy


 Uchwała Nr XXXV/190/2013 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Skierniewicach na uchwałę Nr XXIII/142/08 Rady Gminy Bolimów z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej


 Uchwała Nr XXXV/191/2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


 Uchwała Nr XXXV/192/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin

 

 

Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-10-07 10:49:10
Czas publikacji: 2016-12-09 09:23:23
Data przeniesienia do archiwum : Brak