Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XXXIV/182/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2012 rok


 Uchwała Nr XXXIV/183/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012


 Uchwała Nr XXXIV/184/2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za 2012 rok


 Uchwała Nr XXXIV/185/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


 Uchwała Nr XXXIV/186/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok


 Uchwała Nr XXXIV/187/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 55816
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-10-07 10:47:28
Czas publikacji: 2016-12-09 09:22:48
Data przeniesienia do archiwum : Brak