Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XXXIII/177/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok


Uchwała Nr XXXIII/178/2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


Uchwała Nr XXXIII/179/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Podsokołów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXIII/180/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXIII/181/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary

 

Liczba odwiedzin : 555
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-10-07 10:44:30
Czas publikacji: 2016-12-09 09:21:39
Data przeniesienia do archiwum : Brak