Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 

 

 

Jan Hubert – Zastępca Wójta Gminy

Andrzej Czarnota - Sekretarz Gminy

Krystyna Pilaszek - Skarbnik Gminy

Wioletta Grebelska - Kierownik Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Barbara Skrzos - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Janina Werle - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

Irena Śmigiera-Milewska - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie

 

Liczba odwiedzin : 653
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-06-14 14:53:10
Czas publikacji: 2016-12-08 11:58:28
Data przeniesienia do archiwum : Brak