Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXII/172/2013 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr XXXII/173/2013 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bolimów


Uchwała Nr XXXII/174/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów położonych w miejscowości Joachimów-Mogiły


Uchwała Nr XXXII/175/2013 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej


Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bolimów na lata 2013-2015

Załącznik - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bolimów na lata 2013-2015

 

Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-06-05 10:30:21
Czas publikacji: 2016-12-09 09:21:13
Data przeniesienia do archiwum : Brak