Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXI/165/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok


Uchwała Nr XXXI/166/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów na lata 2013-2021


Uchwała Nr XXXI/167/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bolimów na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XXXI/168/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów położonych w miejscowości Bolimów


Uchwała Nr XXXI/169/2013 w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Energetyka Bolimów”


Uchwała Nr XXXI/170/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 rok


Uchwała Nr XXXI/171/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-06-05 10:27:55
Czas publikacji: 2016-12-09 09:20:42
Data przeniesienia do archiwum : Brak