Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/154/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów na lata 2013-2021


Uchwała Nr XXVIII/156/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin


Uchwała Nr XXVIII/157/2013 w sprawie podziału Gminy Bolimów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr XXVIII/158/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXVIII/159/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-04-04 12:25:48
Czas publikacji: 2016-12-09 09:19:08
Data przeniesienia do archiwum : Brak