Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXV/127/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XXV/128/2012 w sprawie podziału Gminy Bolimów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Uchwała Nr XXV/129/2012 w sprawie przyjęcia „Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolimów”


Uchwała Nr XXV/130/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów


Uchwała Nr XXV/131/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin

 

Liczba odwiedzin : 654
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-01-07 10:38:02
Czas publikacji: 2016-12-09 09:17:32
Data przeniesienia do archiwum : Brak