Uchwała Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXVI/132/2012 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolimów


Uchwała Nr XXVI/133/2012 w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów


Uchwała Nr XXVI/134/2012 w sprawie ustalenia sieci powadzonych przez Gminę Bolimów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Uchwała Nr XXVI/135/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXVI/136/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku dla celów podatkowych


Uchwała Nr XXVI/137/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kurabka, stanowiącej własność Gminy Bolimów


Uchwała Nr XXVI/138/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok


Uchwała Nr XXVI/139/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Uchwała Nr XXVI/140/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bolimowie

 

Liczba odwiedzin : 652
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-01-07 10:53:35
Czas publikacji: 2016-12-09 09:17:49
Data przeniesienia do archiwum : Brak