Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXIV/121/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok


Uchwała Nr XXIV/122/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów na lata 2012-2015


Uchwała Nr XXIV/123/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej Nr 115012E w Woli Szydłowieckiej”


Uchwała Nr XXIV/124/2012 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XXIV/125/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1326E na terytorium Gminy Bolimów


Uchwała Nr XXIV/126/2012 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolimów na lata 2012-2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)”

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/126/2012 Rady gminy Bolimów z dnia 26 września 2012 r.

 

Liczba odwiedzin : 630
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2012-11-05 11:00:15
Czas publikacji: 2016-12-09 09:17:15
Data przeniesienia do archiwum : Brak