Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXIII/115/2012 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne pod tablicę reklamową


Uchwała Nr XXIII/116/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Joachimów - Mogiły


Uchwała Nr XXIII/117/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Łasieczniki


Uchwała Nr XXIII/118/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Kurabka


Uchwała XXIII/119/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok


Uchwała Nr XXIII/120/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 912
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2012-09-11 14:04:51
Czas publikacji: 2016-12-09 09:16:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak