Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIX/98/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Stowarzyszeniu Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów prowadzenia Szkoły Podstawowej w Huminie i Szkoły Podstawowej w Kęszycach


Uchwała Nr XIX/99/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bolimów na rok budżetowy 2013 środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XIX/100/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Wola Szydłowiecka


Uchwała Nr XIX/101/2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok

 

Liczba odwiedzin : 671
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2012-09-11 13:09:29
Czas publikacji: 2016-12-09 09:15:16
Data przeniesienia do archiwum : Brak