2010 

 

 

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXVI/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXVII/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXVIII/2010 z dnia 29 marca 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XXXIX/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XL/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XLI/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XLII/2010 z dnia 3 września 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XLIII/2010 z dnia 29 września 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XLIV/2010 z dnia 29 października 2010 roku

Protokół z sesji Rady Gminy Bolimów Nr XLV/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku

 

Liczba odwiedzin : 538
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2012-10-10 11:13:00
Czas publikacji: 2016-12-09 10:44:07
Data przeniesienia do archiwum : Brak