Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXII/107/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2011 rok


Uchwała Nr XXII/108/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011


Uchwała Nr XXII/109/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2011


Uchwała Nr XXII/110/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok


Uchwała Nr XXII/111/2012 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne pod tablicę reklamową


Uchwała Nr XXII/112/2012 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy


Uchwała Nr XXII/113/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin


Uchwała Nr XXII/114/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowywania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Liczba odwiedzin : 685
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2012-09-11 13:43:53
Czas publikacji: 2016-12-09 09:16:27
Data przeniesienia do archiwum : Brak