Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XX/102/2012 W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok


Uchwała Nr XX/103/2012 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy


Uchwała Nr XX/104/2012 w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok


Uchwała Nr XX/105/2012 W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 642
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2012-09-11 13:11:46
Czas publikacji: 2016-12-09 09:15:46
Data przeniesienia do archiwum : Brak