Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XVII/90/2012 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Bolimów na lata 2011-2014”

Załącznik do Uchwały Nr XVII/90/2012


Uchwała Nr XVII/91/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin


Uchwała Nr XVII/92/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi Joachimów-Mogiły i Kolonia Bolimowska-Wieś


Uchwała Nr XVII/93/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Ziemiary, gmina Bolimów


Uchwała Nr XVII/94/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Bolimów


Uchwała Nr XVII/95/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów na lata 2012-2015


Uchwała Nr XVII/96/2012 w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 

Liczba odwiedzin : 702
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2012-09-11 12:28:03
Czas publikacji: 2016-12-09 09:14:34
Data przeniesienia do archiwum : Brak