Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku dla celów podatkowych


Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości


Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok


Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Bolimów pod gminną drogę publiczną


Uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

 

 

Liczba odwiedzin : 719
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-12-19 09:59:30
Czas publikacji: 2016-12-09 09:12:32
Data przeniesienia do archiwum : Brak