Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015


Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Bolimowie


Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bolimów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania


Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Kolonia Bolimowska-Wieś, gmina Bolimów


Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Wola Szydłowiecka, gmina Bolimów


Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Bolimów 

 

Liczba odwiedzin : 877
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-11-22 12:28:12
Czas publikacji: 2016-12-09 09:12:20
Data przeniesienia do archiwum : Brak