Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, poprzez realizację projektu pn. "Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej Nr 115003E relacji Humin Mizerka - Ziąbki - Kurabka, na odcinku Ziąbki - Kęszyce-Wieś"


Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Bolimów zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1328E na terytorium Gminy Bolimów


Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 23 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/60/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 677
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-11-22 11:26:49
Czas publikacji: 2016-12-09 09:09:30
Data przeniesienia do archiwum : Brak