Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok


Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bolimów na lata 2010-2020

Załącznik do uchwały Nr XI/61/2011


Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary

Załącznik do uchwały Nr XI/62/2011


Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Kolonia Bolimowska-Wieś


Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Łasieczniki, gmina Bolimów


 

 

Liczba odwiedzin : 674
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-10-13 13:44:04
Czas publikacji: 2016-12-09 09:08:21
Data przeniesienia do archiwum : Brak