Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie desygnowania na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok


Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/47/05 Rady Gminy Bolimów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolimów


Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanoiwącej własność Gminy Bolimów połozonej w miejscowości Ziąbki, gmina Bolimów


Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Łasieczniki, gmina Bolimów


Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów połozonej w miejscowości Sierzchów, gmina Bolimów 


 

 

Liczba odwiedzin : 725
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-09-29 11:55:36
Czas publikacji: 2016-12-09 09:07:33
Data przeniesienia do archiwum : Brak