Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2010 rok


Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010


Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2010


Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015


Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin


Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Wólka Łasiecka


Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego Gmina Bolimów jest organem prowadzącym


Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 


 

 

Liczba odwiedzin : 721
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-09-23 09:47:05
Czas publikacji: 2016-12-09 09:06:37
Data przeniesienia do archiwum : Brak