Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, dla których zarządcą jest gmina Bolimów


Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek geodezyjnego podziału nieruchomości


Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Kurabka, gmina Bolimów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata


Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bolimów na rok budżetowy 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
 

 

Liczba odwiedzin : 769
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-06-07 13:31:51
Czas publikacji: 2016-12-09 09:05:30
Data przeniesienia do archiwum : Brak