Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów


Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok


Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów

 

 

Liczba odwiedzin : 879
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-01-19 14:46:09
Czas publikacji: 2016-12-09 09:00:58
Data przeniesienia do archiwum : Brak