Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok


Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok


Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku


Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010


Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich


Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości


 

Liczba odwiedzin : 863
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-02-09 13:52:38
Czas publikacji: 2016-12-09 09:02:05
Data przeniesienia do archiwum : Brak