Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XLIV/257/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XLIV/258/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XLIV/259/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok


Uchwała Nr XLIV/260/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XLIV/261/2010 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Bolimów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Uchwała Nr XLIV/262/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bolimów


Uchwała Nr XLIV/263/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


 

 

Liczba odwiedzin : 906
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-11-12 09:12:59
Czas publikacji: 2016-12-08 14:56:58
Data przeniesienia do archiwum : Brak