Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Uchwała Nr XLIII/253/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Bolimów zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1327E i 1326E na terytorium Gminy Bolimów

Załącznik do uchwały Nr XLIII/253/2010 - 1

Załącznik do uchwały Nr XLIII/253/2010 - 2


Uchwała Nr XLIII/255/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów

Załącznik do uchwały Nr XLIII/255/2010


Uchwała Nr XLIII/256/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Bolimów


 

 

Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-11-12 08:49:04
Czas publikacji: 2016-12-08 14:55:59
Data przeniesienia do archiwum : Brak