Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XLII/244/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bolimów na lata 2010-2020


Załącznik do uchwały Nr XLII/244/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bolimów na lata 2010-2020


Uchwała intencyjna Nr XLII/245/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej Nr 115003E relacji Humin Mizerka-Ziąbki-Kurabka"


Uchwała intencyjna Nr XLII/246/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi kategorii gminnej Nr 115004E w miejscowości Humin"


Uchwała Nr XLII/247/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie wydzierżawienia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów położonej w miejscowości Kurabka, gmina Bolimów


Uchwała Nr XLII/248/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XLII/249/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XLII/250/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
 

 

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-10-05 13:29:01
Czas publikacji: 2016-12-08 14:55:13
Data przeniesienia do archiwum : Brak