Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XLI/240/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XLI/241/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XLI/242/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Uchwała Nr XLI/243/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów, położonej w miejscowości Humin-Dobra Ziemskie, gmina Bolimów
 

 

Liczba odwiedzin : 708
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-09-14 14:26:10
Czas publikacji: 2016-12-08 14:54:40
Data przeniesienia do archiwum : Brak