Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXIX/230/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok


Uchwała Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolimów za 2009 rok


Uchwała Nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów położonych w miejscowości Ziemiary, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXIX/233/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Bolimów położonych w miejscowości Joachimów-Mogiły, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXIX/234/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


Uchwała Nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin


Uchwała Nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Kolonia Bolimowska Wieś


Uchwała Nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bolimów na lata 2010-2020
 

 

Liczba odwiedzin : 785
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-06-22 12:20:47
Czas publikacji: 2016-12-08 14:53:48
Data przeniesienia do archiwum : Brak