Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bolimów na rok budżetowy 2011 środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XXXVIII/228/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Bolimowie


Uchwała Nr XXXVIII/229/2010 Rady Gminy Bolimów w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej obowiązku gminy w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka do szkoły

 

Liczba odwiedzin : 792
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-05-27 14:33:36
Czas publikacji: 2016-12-08 14:53:28
Data przeniesienia do archiwum : Brak