Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 

 

 

Andrzej Czarnota - Sekretarz Gminy

Krystyna Pilaszek - Skarbnik Gminy

Wioletta Grebelska - Kierownik Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Barbara Skrzos - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Janina Werle - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

Irena Śmigiera-Milewska - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie


 

 

Liczba odwiedzin : 904
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-05-10 15:19:04
Czas publikacji: 2016-12-08 12:03:20
Data przeniesienia do archiwum : Brak