Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok


Uchwała Nr XXXV/219/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok


Uchwała Nr XXXV/220/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia na terenie gminy Bolimów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 

 

Liczba odwiedzin : 851
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-03-04 14:29:08
Czas publikacji: 2016-12-08 14:51:37
Data przeniesienia do archiwum : 2099-01-01